June 19, 2011


Tkak b;ska ux ys;=jd lïue,slu hkak;a tlla fmdä úys¿ l;djla ,shkak ´k lsh,d" iuyre fïl wy,;a we;s wymq whg wdfha u;la fjkak;a fkdokak whg álla yskd hkak;a ´kka ux fïl ,sh,d odkkahs yokafka'
Tkak tl ukqiaifhla .shd¨ ;uxf. /jq, lmd .kak lsh,d'b;ska /jq, lmk ;ek ;snqfka fydogu fudÜg jqk ±,s msyshla' b;ska vh msysfhka ±ka wr ukqiaihf. /jq, lmkj¨' /jq, lmoaÈ yeu;eku lefmkj¨ ta ukqiaih;a b;ska  lefmk lefmk ;ek mq¿ka w,jkj¨' tlmdrgu wr ukqiaihd lsõj¨ yd yd ±ka lemqj we;s lsh,d '''wehs uy;a;fhda ;uj /jqf,a tl me;a;hsfka lm,d bjr lf,a lsh,d .jq, lmk ñksyd lsõj¨'' ' Bg miafia /jq, lmkak wdmq ñksyd lsõj¨ ;uqfi uf.a me;a;l mq¿ka jejqjfka ux wfkla me;af;a nd¾,s jjkak ys;=j lsh,d '''

June 16, 2011


.sh wjqreoafoa fjila i| mdh,d ;sfhoaos fld<U wdj ux fohshfka fï wjqreoafo fmdfidka i|;a neihkak ,Õd fjñka ;sfhoaÈ;a f.or .sfha kE lsh.d u;la fjkfldg fï mqxÑ mmqj fldÉpr ÿl Wyq,ka ysáh;a ysß jefgkjd';d;a;df. weia fol fkd±l ±ka wjqreoaolg;a jeã' fudkjd lrkako fï ux ,nd Wmka yeá' Ôú;h lsjkafka odï fndaâ tlla b;ska wms fï fjk foaj,a j,g yQ,a, yQ,a, ysáfhd;a m%;sjdÈhd jk ld,h wfma b;af;da tlska tl fndaâ  tflka whska lrkjd' talhs ux fldfydu yß Ôúf;a Èkkak uykais .kafka' todg wo ux ,Õ ke;s wh ux .djg ths lshලා ;Èkau ux úYajdi lrkjd

June 8, 2011

අප දෙදෙනා දෙපස හැරී
එකම මගකි බලන්නේ
එමග තියෙන විසිතුරැ බව
දෙඇසකින්ය දකින්නේ
ඔබ වැරදිද මා වැරදිද අප දෙදෙනා නොදන්නේ
දන්න කෙනෙක් හනික ඇවිත්
පහදා එය කියන්නේ

මගේ ජීවිතේ ගොඩක් දේවල් මේ බ්ලොග් එකේ ලියන්න මං හිතන් ඉන්නවා

මම හිතන‍වා ඔයාලා මගේ කතාව අහන් ඉදියි කියලා
අහන් ඉන්න තරම් සුන්දර කතාවක් නොවුනත් මම කමතියි හිතේ හිරවෙලා තියෙන හැම දේම ඔයාලට කියලා හිත සැහැල්ලු කර ගන්න මගෙත් එක්ක යාළුවො එකතු වෙයි කියලා මං විශ්වාස කරනවා


නුඹ අහස
හිටිගමන් වෙනස්වන
මම පොළොව
නුඹට අනුව හැඩ ගැසෙන