June 16, 2011


.sh wjqreoafoa fjila i| mdh,d ;sfhoaos fld<U wdj ux fohshfka fï wjqreoafo fmdfidka i|;a neihkak ,Õd fjñka ;sfhoaÈ;a f.or .sfha kE lsh.d u;la fjkfldg fï mqxÑ mmqj fldÉpr ÿl Wyq,ka ysáh;a ysß jefgkjd';d;a;df. weia fol fkd±l ±ka wjqreoaolg;a jeã' fudkjd lrkako fï ux ,nd Wmka yeá' Ôú;h lsjkafka odï fndaâ tlla b;ska wms fï fjk foaj,a j,g yQ,a, yQ,a, ysáfhd;a m%;sjdÈhd jk ld,h wfma b;af;da tlska tl fndaâ  tflka whska lrkjd' talhs ux fldfydu yß Ôúf;a Èkkak uykais .kafka' todg wo ux ,Õ ke;s wh ux .djg ths lshලා ;Èkau ux úYajdi lrkjd

3 comments:

  1. දිනන්න උත්සහ කරන මිනිස්සු තමයි දිනන්නෙ... හැබැයි දාම් බෝඩ් එකේ කැපෙන්න අරින්නෙ මොන ඉත්තොද කියන එක ප්‍ර‍වේසමෙන් තීරණය කරන්න වෙයි... ජයවේවා කිව්ව!..

    ReplyDelete
  2. බොහොම ස්තූතියි යාළුවේ

    ReplyDelete
  3. අක්කා මට ඕක කියවන්න බැනේ ....????:(

    ReplyDelete